Statsrådets förordning om utbildning som krävs… 1089/2010

Statsrådets förordning om utbildning som krävs… 1089/2010

I denna förordning föreskrivs om den utbildning enligt 14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) som krävs för specialistkompetens och om målen för utbildningen, om den tilläggsutbildning och praktiska erfarenhet enligt 23 b § som krävs för en begränsad förskrivningsrätt samt om den tilläggsutbildning som …

1089/2010 – Säädösmuutosten hakemisto – FINLEX

1089/2010. Tämä säädös on annettu seuraavien säädösten nojalla. Sivun alkuun. Olet tässä: Finlex › Lainsäädänt

[PDF]

Statsrådets förordning – stm.fi

i statsrådets förordning om utbildning som krävs för rätt att förskriva läkemedel (1089/2010) 6 § 2 mom. och 7 §, samt . fogas. till 4 § ett nytt 3 mom. som följer: 4 §

[PDF]

Lagstiftning om utbildning som ordnas på …

ordnas som läroavtalsutbildning eller som utbildning som grundar sig på utbildningsavtal eller om kunnandet ska visas på arbetsplatsen. • Om det i arbetskraftsutbildning ingår att förvärva kunnande på en arbetsplats kan också en företrädare för arbets- och näringsmyndigheten delta i utarbetandet av planen.

[PDF]

Statsrådets förordning – minedu.fi

Statsrådets förordning om yrkesutbildning om anordnartillstånd för en examen eller en utbildning som sökanden inte har ett gällande an- som krävs enligt examensgrunderna och den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, 4) i utbildning som grundar sig på utbildningsavtal tidpunkten för förvärvandet av kunnande

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten …

 ·

Kompletterande krav och förmildrande omständigheter i fråga om studier inom elbranschen. Den utbildning som krävs för elbehörighet 1 enligt 66 § i elsäkerhetslagen och den utbildning som krävs för begränsad elbehörighet 1 enligt 67 § i elsäkerhetslagen, ska utöver vad som anges i 3 § dessutom omfatta elöverförings- och eldistributionsnät …

[PDF]

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS …

Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovår-dens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013) innehåller bestämmelser om utbildningen av yrkesutbildade personer och sak-kunniga inom företagshälsovården.

Statsrådets förordning – PDF – docplayer.se

En fristående examen ska motsvara de kunskaper och färdigheter som krävs enligt 1 mom. 4 Kompletterande krav och förmildrande omständigheter i fråga om studier inom elbranschen Den utbildning som krävs för elbehörighet 1 enligt 66 i elsäkerhetslagen och den utbildning som krävs för begränsad elbehörighet 1 enligt 67 i elsäkerhetslagen, …

[PDF]

Lagen om företagshälsovård – …

Lagen om företagshälsovård (1383/2001), statsrådets förordning om princi- perna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs inom

Statsrådets förordning om finansministeriet 610/2003

Statsrådets förordning om finansministeriet. för övriga tjänstemän utbildning och erfarenhet som behövs för uppgiften. 6 § (23.2.2012/84) Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.