Så blev HD-beslutet om PFAS

Så blev HD-beslutet om PFAS – Nyheter i Blekinge – 24

PFAS-föreningen i Ronneby stämde Ronneby Miljö & Teknik på grund av det vatten som släppts ut i Kallinge och delar av Ronneby och som innehöll ämnet PFAS. Nu har …

Nu kommer HD-beslut om PFAS – Sydöstran – …

 ·

PFAS-ämnen kom från brandskum som använts på flygflottiljen F 17:s brandövningsplats. PFAS-föreningen har sedan 2015 drivit frågan om vem som ska stå som ansvarig för det förorenade dricksvattnet.

Nu får fler unga åka gratis i sommar – Nyheter i Blekinge

– Fria resor för unga i kollektivtrafiken är kanonbra. Jag har fått en del samtal från besvikna ungdomar som bor utanför den linjelagda kollektivtrafiken och därmed inte omfattats av erbjudandet. Detta känns så klart inte bra.

PFAS, PFOS och PFOA i våra kroppar – …

Slutsatsen blev här alltså att den kosthållning som rekommenderats av Märkligt nog så var det tvärt om för de män som ingick i studien. Om den kommer från en sjö i närheten kan man ringa sin kommun och fråga om det gjorts några analyser av halten PFAS-ämnen där. Om det skulle finnas höga halter i vattnet bör man

PFAS – Nyheter om PFAS – Pressen.se

PFAS-föreningen om HD-beslutet: ”Vill hitta en lösning” Högsta Domstolen har beslutat att produktansvarslagen gäller i frågan om det PFAS -kontaminerade dricksvattnet i Kallinge. Nu vill föreningen omgående inleda diskussioner om skadestånd..

PFAS eller ej, det är en definitionsfråga — KoHF

KTF är medvetna om att förkortningen PFAS har två olika betydelser och att de flesta i närtid (bl.a. OECD) inte bara menar sulfonsyrorna utan ger begreppet en bredare betydelse med fler ingående fluorerde ämnen. Att begreppen och förkortningarna kan förvirra gäller uppenbart både företag, branchföreningar såväl som NGOer. I …

[PDF]

1 miljø og sundhed

per-/polyfluorerede alkylforbindelser (PFAS) blev optaget i 2009 som den næste generation stillede nanopartikler i arbejdsmiljøet, så viden om eksponering for nanopartikler og sædkvali- men blev spurgt, om de havde fået noget at

Perfluorerade ämnen i miljön – Naturvårdsverket

Kunskaperna om hur PFAS påverkar vår hälsa är dock inte tillräcklig. PFAS tas lätt upp i kroppen. Till skillnad från andra miljögifter som dioxiner och PCB:er så …

[PDF]

Högfluorerade ämnen (PFAS) och …

3. HÖGFLUORERADE ÄMNEN – PFAS 39 3.1. Allmänt om PFAS 39 3.1.1. Vad som avses med PFAS 39 3.1.2. Användning och hantering av kunskap över åren 39 3.2. Problematiska egenskaper 41 3.2.1. Persistenta, bioackumulerande och toxiska 41 3.2.2. Spridning i till yt- och grundvatten 42 3.2.3. Halter i människa 43 3.3.

PFAS-skandalen till HD: ”Goda nyheter” – Sydöstran

 ·

Liknande fall har inte prövats i svensk domstol tidigare och om HD fastslår att vatten är en produkt kan det beslutet få stora konsekvenser. Alldeles oavsett hur det går för PFAS-föreningen i rättsprocessen mot kommunen.