Italiensk domstol fäller tobaksbolag för lungcancerdöd

Italiensk domstol öppnar åter ärende mot Macchiarini

Italiensk domstol öppnar åter ärende mot Macchiarini Bedrägerimisstankarna mot att den världskände kirurgen – i vinstsyfte – erbjudit svårt sjuka patienter vård vid privata vårdinrättningar är inte avskrivna.

Muslimska ”båtflyktingar” kastade kristna överbord – …

Muslimska ”båtflyktingar” kastade kristna överbord – döms i italiensk domstol En domstol i Palermo har dömt sex stycken asylsökande ”båtflyktingar” till arton års fängelse vardera för mord på nio kristna migranter som man låtit knuffa överbord för att drunkna i …

[PDF]

KALKYL FÖR LOGISTIKKOSTNADER; FRÅN …

emballage och transporter. Diverse logistiktjänster utgör numera en stor kostnad för företag och större fokus läggs därför på att optimera transporter för att kunna sänka dessa kostnader. Målet med detta projekt är att skapa en logistikkalkyl som enkelt illustrerar hur logistikkostnaden ändras beroende på hur logistikflödet ser ut.

Italien beslagtar båt som hjälpte migranter | Aftonbladet

 ·

En italiensk domstol har beslagtagit ett fartyg från en spansk hjälporganisation, som anklagas för att ha brutit mot en internationell överenskommelse och ha bidragit till…

Europeiska Kommissionen – Europeiskt Rättsligt Nätverk

Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 6. I italiensk lag betecknar alimenti sådant underhåll som är materiellt bistånd som en ekonomiskt behövande person genom lag är berättigad till,

[PDF]

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på

3 Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell, Faruk Djodjic, Lovisa Stjernman Forsberg, Jonas

Internationell arvsrätt och testamente inför Italien och

– tvister vid italiensk domstol. Kontakta oss. Berätta gärna om ditt juridiska ärende rörande Italien. Det första kontakt är alltid utan kostnad. Namn …

Europeiska Kommissionen – Europeiskt Rättsligt Nätverk

Enligt italiensk lag (artikel 16 i lag 218/1995) kan en italiensk domstol inte tillämpa utländska bestämmelser vars verkningar strider mot grundläggande rättsprinciper. Med detta förstås traditionellt grundläggande internationella rättsprinciper.

[PDF]

Utbildning för hållbar utveckling från en …

Ingela Bursjöö Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete Ingela Bursjöö Ph.D. thesis

Domstolar: Mobilanvändning orsakade hjärntumörer

En domstol slog nyligen fast att mannens användande av mobiltelefon orsakat tumören. Detta är andra gången en italiensk domstol fastställt samband mellan hjärntumör och mobiltelefonanvändning och utdömt ersättning för arbetsskada.