Graviditet, förlossning och risker

Graviditet, förlossning och risker – Sahlgrenska …

Graviditet, förlossning och risker. När konvalescensen är avklarad och patienten haft sin donerade livmoder i drygt ett år utan komplikationer är det dags för nästa steg: att sätta in ett embryo i den nya livmodern. Förhoppningen är att kvinnan kan bära barnet till fullgången graviditet då barnet förlöses med kejsarsnitt.

Astma ökar risker under graviditet och förlossning

Kvinnor med astma drabbas oftare av komplikationer under graviditet och förlossning visar ny forskning vid Karolinska institutet. Påverkan av genetiska och mi

Gravid i högre ålder – vilka risker finns? – Gravid.se

Däremot ökar risker och komplikationer med den stigande åldern, både för mamman och för barnet. Även om många kvinnor klarar av att gå igenom både graviditet och förlossning utan problem, och föder friska barn talar statistiken för att risker och ålder hänger ihop.

[PDF]

Risker med tobak under graviditet och …

Risker med tobak under graviditet och spädbarnperiod Rökning under graviditet risker under graviditeten • missfall1,2 • utomkvedshavandeskap 3 • dysfunktionell moderkaka (placenta previa, placental abruption eller placentaavlossning)4,5 • tidig födsel (före vecka 37) 6 • tillväxthämning 7 • barn med låg födelsevikt (< 2500 g) 7

Kejsarsnitt – Forlossning.se

Astma ökar risker under graviditet och förlossning Så länge ska du vänta innan du klipper navelsträngen Kängurumetoden – ”Hud mot hud är bättre än en kuvös”

Forskar om hur fetmakirurgi påverkar graviditet

Användandet av fetmakirurgi har ökat kraftigt de senaste decennierna. Martin Neovius forskar om hur effektiva dessa ingrepp är, vilka risker de är förknippade med samt hur kostnadseffektiva de är. En viktig del är att studera förändrade risker vid graviditet och förlossning efter fetmakirurgi.

Kejsarsnitt – 1177 Vårdguiden – sjukdomar, …

Vid planerade och akuta kejsarsnitt är det vanligast med ryggbedövning. Med ryggbedövning kan du vara vaken och du kan vara nära barnet direkt när det tas ut. Vid omedelbart snitt, och någon enstaka gång annars, får du narkos. Efter narkos är du påverkad längre tid och det dröjer längre innan du kan träffa barnet.

Risker och komplikationer vid kejsarsnitt – Kejsarsnitt.se

Risker och komplikationer är fler om du föder med kejsarsnitt jämfört med om du föder vaginalt. Exempel på komplikationer är infektion och blödningar.

Förlossning med kejsarsnitt – om varför, när det görs och

Nackdelar med en kejsarsnittsoperation är risken för medicinska komplikationer som blödningar, infektioner och blodproppar, att det gör mer ont efteråt, att man får ett ärr på magen, och att risken för komplikationer i samband med nästa graviditet ökar.

Fetma vid graviditet | Forskning | Karolinska Institutet

Att vara fet innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning som kan drabba både kvinnorna själva och deras ofödda barn. Det är ett känsligt ämne, men genom ny forskning och att våga prata om problemet hoppas forskaren Olof Stephansson vända utvecklingen.