Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner amerikanska dollar

Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för

Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner amerikanska dollar må, feb 12, 2018 08:00 CET. Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat obligationer som Världsbanken (IBRD) gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar.

Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för

Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat obligationer som Världsbanken (IBRD) gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar

[PDF]

Folksamgruppen köper obligationer från …

Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner amerikanska dollar Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat obligationer som Världsbanken (IBRD) gett ut till ett värde av 350

Folksamgruppen passerar tio miljarder kronor i gröna

Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner amerikanska dollar 12 februari 2018 Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat obligationer som Världsbanken (IBRD) gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar.

Folksamgruppen i nytt förvärv av gröna obligationer från

Sep 12, 2017 · Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar.

Folksamgruppen i nytt förvärv av gröna obligationer från

Folksamgruppen i nytt förvärv av gröna obligationer från Världsbanken on, sep 13, 2017 08:00 CET. Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar.

Jens Henriksson-arkiv – Sak & Liv

Folksam köper obligationer för 350 MUSD från Världsbanken Posted on februari 12, 2018 by – Allmänt Folksamgruppen meddelar i dag att man har köpt obligationer utgivna av Världsbanken, IBRD, till ett värde av 350 miljoner USD.

Folksamgruppen i nytt förvärv av gröna obligationer

Folksamgruppen har förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar.

Folksam miljardköper från Världsbanken – EFN

Finansbolaget Folksam har förvärvat obligationer som getts ut av Världsbanken. Totalt rör det sig om 350 miljoner dollar, motsvarande 2,8 miljarder kronor.

Folksam nu över 400 miljarder kr i förvaltat kapital – Sak

Det förvaltade kapitalet för hela Folksamgruppen steg från årsskiftet till 406 (394) miljarder kronor. I februari gjorde vi vår tredje obligationsinvestering på 350 miljoner amerikanska dollar av ett organ inom Världsbanken. Den här gången gällde det dock inte gröna obligationer, utan genom förvärvet vill vi lyfta fram FN:s 17