Arbetsmiljöverket svänger om bärgarnas säkerhet – Arbetet

Arbetsmiljöverket svänger om bärgarnas säkerhet – Arbetet

Arbetsmiljöverket gör en gör helt om kring säkerheten för bilbärgare och däckjourer. Den nya huvudlinjen är att landets hundratals företag själva ska riskbedöma jobben ute på vägarna. Tidigare har verket krävt att inget arbete får utföras utan en TMA-bil, ett fordon med ”krockkudde” uppställd som skydd.

Start – Arbetsmiljöverket

Vi är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet.

Report a Foreign Posting · Young in Work Life · Agriculture · Forestry · Provisions

Bärgaren Daniel påkörd på jobbet. Nu kräver han en ny …

”Din hastighet avgör om min man kommer hem”, skrev hon bland annat i inlägget. Bara veckor senare hände det som hon befarade; Daniel blev påkörd på jobbet. Allting gick som tur var väl och han blev inte allvarligt skadad. Men nu kräver han en ny lag för bägarnas säkerhet. Det skulle göra arbetet 80 procent säkrare.

Arbetsmiljöverket (@Arbetsmiljo) | Twitter

The latest Tweets from Arbetsmiljöverket (@Arbetsmiljo). Här twittrar vi om arbetsmiljö. För svar på frågor:https://t.co/1IuLrV52V0

Systematiskt arbetsmiljöarbete – en naturlig del av

Mar 26, 2015 · Arbetsmiljöfrågorna ska tas om hand och samordnas med verksamhetens styrnings- och förbättringsarbete, till exempel budgetarbete, inhyrning av personal och personalmöten. Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den dagliga verksamheten så att viktiga åtgärder kan genomföras i tid så att ingen arbetstagare ska drabbas av ohälsa.

TMA-skydd räddar både bärgare och förare! – SBM …

När arbetsgivaren värnar om bärgarnas arbetsmiljö och säkerhet kan det innebära att bärgaren inte får lämna sin bärgningsbil och börja hjälpa dig som kallat på assistans, förrän en TMA-bil med krockkudde kommit till platsen.

[PDF]

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET – DiVA portal

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET Systematiskt arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser i Mellansverige Arbetsmiljöverket ställer krav på att arbetsgivaren skall arbeta systematiskt med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor med en vision om ”noll-tolerans” vilket styrks av arbetsmiljölagen.

Alla ska ha kunskap om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet

Mar 26, 2015 · Alla arbetstagare behöver ha grundläggande kunskaper om de risker som finns i verksamheten och vad som kan främja arbetshälsan. Chefer och arbetsledare behöver dessutom ha kunskap om att driva arbetsmiljöarbete.